Το SEEDS είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο, που υλοποιείται στην Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα, που συνδυάζει την τέχνη με την αειφόρο ανάπτυξη. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να συγκεντρώσει καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη για να λάβουν μέρος σε προγράμματα καλλιτεχνικής φιλοξενίας όπου θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες σε καλλιτεχνικά υλικά και εργαλεία που αναπτύσσονται μέσω βιώσιμων πρακτικών. Στόχος του SEEDS είναι να στηρίξει νέους και ανερχόμενους καλλιτέχνες, να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και την κλιματική αλλαγή και να τους δώσει τη δυνατότητα να υιοθετήσουν πιο πράσινες πρακτικές, ενώ παράλληλα προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών μέσω της ενεργητικής μάθησης.

Το έργο αυτό απασχολεί 12 εικαστικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα καλλιτεχνικής φιλοξενίας, που περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά εργαστήρια σχετικά με εργαλεία και μεθόδους βιώσιμης τέχνης. Οι καλλιτέχνες πειραματίζονται και παράγουν έργα χρησιμοποιώντας τις δεξιότητες που απέκτησαν και μοιράζονται το έργο τους σε εκθέσεις και παρουσιάσεις. Προκειμένου να δημιουργηθεί ευαισθητοποίηση σχετικά με τη βιωσιμότητα και τις πράσινες πρακτικές, οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν ενεργά με τις τοπικές κοινότητες.

Δείτε μερικά από τα σεμινάρια βιώσιμων καλλιτεχνικών πρακτικών εδώ!

Φορείς σύμπραξης: Quinta das Relvas (PT), Oficinas do Convento (PT), CHORUS (GR), Rural Contemporánea (ES)

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.