Πώς αντιδρά το ανθρώπινο σώμα σε ερεθίσματα που προέρχονται από συλλογικά κοινωνικά φαινόμενα;

Πώς η έρευνα, μέσω της τεχνολογίας, μπορεί να καταγράψει αυτές τις αντιδράσεις και να τις μετατρέψει σε μουσικά δεδομένα;

Πώς η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μπορεί να δημιουργήσει έργα με πρωτογενή υλικά τα δεδομένα των ανθρώπινων αντιδράσεων;

Το Transition to 8 αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση μεγάλων κοινωνικών ομάδων για καίρια κοινωνικά ζητήματα όπως ο ρατσισμός, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η ομοφοβία, οι διακρίσεις φύλου, το προσφυγικό, η μετανάστευση, η ανεργία, ο υποσιτισμός, κ.ά. μέσω της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και καινοτόμων τεχνολογιών. Στόχος του ερευνητικού έργου είναι να «μεταφραστούν» οι ανάγκες, τα προβλήματα και τα ζητήματα των ανά τόπους κοινωνιών σε μια κοινή διεθνή γλώσσα, τη μουσική και τα visual arts, μέσα από την τεχνολογική έρευνα και τη συνδρομή των ανθρωπιστικών επιστημών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Συνεδρίες κοινωνιοδράματος (βιωματική ψυχοθεραπευτική μέθοδος) θα ωθήσουν τους συμμετέχοντες να τοποθετηθούν, να διαπραγματευτούν και να προτείνουν λύσεις σε κοινωνικά θέματα που τους απασχολούν. Χρησιμοποιώντας την Ελευσίνα για την πιλοτική εφαρμογή του έργου, εστιάζουμε σε 3 καίρια κοινωνικά ζητήματα που απασχολούν την πόλη: την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, το προσφυγικό-μεταναστευτικό, και την εργασία-ανεργία.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών κοινωνιοδράματος θα αναλυθούν τα κοινωνικά ζητήματα σε άξονες που σχετίζονται με το πώς βιώνει ο κάθε συμμετέχων το κοινωνικό πρόβλημα στην προσωπική του ζωή, στην επικοινωνία και έκφρασή του, στην αντίληψή του, την αυτοπραγμάτωση, τη θέση του στο σύνολο, τη σεξουαλικότητά του, τα συναισθήματα κ.ά.

ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ 8;

Ο αριθμός επτά συνδυάζεται σε πρακτικό και σε συμβολικό επίπεδο, καθώς έχει εντυπωθεί στο πανανθρώπινο συλλογικό ασυνείδητο και η ιστορία του χάνεται στα βάθη του χρόνου. Από τις επτά νότες της μουσικής και την ανιούσα κλίμακα (ντο μέχρι σι), μέχρι τα επτά βασικά χρώματα που απαρτίζουν το χρωματικό φάσμα της ίριδας, από τις επτά ημέρες της εβδομάδας μέχρι τα επτά ενεργειακά κέντρα της ινδουιστικής φιλοσοφίας (τσάκρα), ο αριθμός επτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία της ανθρωπότητας και τις κοσμοαντιλήψεις της. Ταυτόχρονα, το 8 συμβολίζει την ισορροπία, την αρμονία, ενώ οι δύο κύκλοι ;αντιπροσωπεύουν την ολοκλήρωση και το άπειρο.

Σκοπός των συγκεκριμένων αξόνων είναι η απόκτηση «συνείδησης» πάνω στα εξεταζόμενα κοινωνικά ζητήματα μέσω της διαδικασίας του κοινωνιοδράματος, καθώς και η «μετάβαση» σε μια νέα κλίμακα συνειδητότητας: αυτή του 8.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Τα δεδομένα των σωματικών αντιδράσεων που θα καταγραφούν κατά τη διάρκεια των συνεδριών θα μετατραπούν σε ηχητικά και οπτικά δεδομένα μέσω μιας καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας (Ε.Κ. «Αθηνά»). 

Με αυτό το υλικό, αναγνωρισμένοι και κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι δημιουργοί, συνθέτες, καλλιτέχνες, μουσικοί παραγωγοί και DJs θα δημιουργήσουν καλλιτεχνικά έργα.

ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

Τα μουσικά και εικαστικά σύνολα θα παρουσιαστούν σε ένα πρωτοποριακό διεθνές φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής και ψηφιακής τέχνης, που θα διοργανωθεί σε χώρους που συνδέονται με τα αντίστοιχα κοινωνικά ζητήματα, και με τον δημόσιο χώρο της Ελευσίνας.


Το ερευνητικό έργο «Transition to 8» εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ (ΕΠΑνΕΚ–ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φορείς υλοποίησης: MENTOR, ΕΚΠΑ – Τμήμα Ψυχολογίας, Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» 
Partner: CHORUS